กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

  

  • พล.ต.พหล แก้วพรรณนา ผอ.สวม.วปอ. เป็นผู้แทน ผอ.วปอ.ในการเจ้าภาพร่วมกับสมาคม วปอ. ทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (วัดลิงขบ) เขตบางพลัด โดยมี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคม วปอ. เป็นประธาน

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.