การดูกิจการศูนย์การทหารม้า

   


  
 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย.58  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ. เป็นหัวหน้าคณะนำ นศ.วปอ.58  เดินทางไปดูกิจการภาคปฐมนิเทศที่ จว.สระบุรี โดย พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผบ.ศม. พร้อมด้วย พล.ต. อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18  และนายวิเชียร พุฒิวัญญู ผจว.สระบุรี ให้การต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วย ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 3 ประการหลักให้บรรลุผล ได้แก่ เมืองอุตสาหกรรม เมืองเกษตร และเมืองท่องเที่ยวทางเลือก จากนั้นคณะได้รับชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารแบบเต็มรูปแบบของ ศม. ซึ่งมีผู้เข้ารับการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ เข้าร่วมชมในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย (สจว. วสท. ว.เหล่าทัพเสธ.เหล่าทัพ)

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.