ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นหน่วยภายใต้การบังคับบัญข่า โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.