พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 พลโท ชัยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และข้าราชการ วปอ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดยปฏิบัติพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.