การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙

  
  
         เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๐๓๐ พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘ และเรื่องสำคัญอื่นๆ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ วปอ. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล , นาย สด  แดงเอียด , รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ , นาง เบญจวรรณ รัตนประยูร , ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร , พล.ร.ท.จุมพล  ลุมพิกานนท์ , รศ.ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ  ชิโนกุล , ดร.พศวัจณ์  กนกนาก และ น.อ.สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ เป็นต้น
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.