การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด
  •   เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ หมู่นกเค้าแมว  ได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพรินท์เตอร์ เพื่อใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและงานสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรณ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องสมุดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  •  

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.