ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ

 

  

พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายบริหารจาก กห.อด. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ โดยการประสานจากสาถบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asia Institute of Technology (AIT) ได้ดำเนินโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง Defence Policies, Governance, Administration and Management. 


 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.