คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.

   
  
  

๑๖ ก.พ.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ Col.Ebrahim Yousef Ahmed Alnuaimi   Director of Planning and Course Design Department หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์และนายทหารนักเรียนจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองทัพสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The Joint Command and Staff College fo the United Arab Emirates) รวม ๒๐ นาย ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ.ฯ  หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปได้ตอบข้อซักถามในประเด็นแนวทางการจัดการศึกษาของไทย ที่นำบุคคลากรจากทุกภาคส่วน มาศึกษาร่วมกันและตระหนักถึงความมั่นคงของชาติ 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.