คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.59  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง




ข่าวสารสถาบัน




TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.