ReadyPlanet.com
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙

   

เมื่อวันพฤหัสบดี ๑๐ มีนาคม ๕๙ เวลา ๐๙๐๐ วปอ.จัดการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบ.ทสส./รองประธานฯ เสธ.ทหาร/กรรมการ  ผบ.สปท./กรรมการ ผอ.วปอ./กรรมการ รวมทั้ง คณะผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

ที่ประชุมมีมติเปิดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอายุผู้สมัครจากปีก่อน โดยภาครัฐอายุตั้งแต่ ๕๒-๕๕ ปี และภาคเอกชน ตั้งแต่ ๕๑-๕๕ ปี  โปรดติดตามรายละเอียดตามหนังสือถึงต้นสังกัดรวมทั้งประกาศรับสมัครทางเวปไซด์ในต้นเดือน เมษายนนี้เป็นต้นไป 
 
 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.