การบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia

  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ Dr.John Blaxland นักวิชาการอาวุโสประจำ Australian National University (อดีต ผชท.ทหาร อต./กรุงเทพฯ) ในการบรรยายพิเศษให้แก่ คณาจารย์ วปอ. และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.