การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ วปอ.ฯ จัดการประชุมสภา วปอ. ครีั้งที่ ๒/๕๙ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบ.ทสส./รองประธานฯ , เสธ.ทหาร/กรรมการ , ผบ.สปท./กรรมการ รวมทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

ที่ประชุมมีมติที่สำคัญได้แก่ อนุมัติเอกสารวิจัยดีเด่นของ นศ.วปอ.๕๘ , อนุมัติให้ นศ.วปอ.๕๘ สำเร็จการศึกษา , อนุมัติโครงการ/หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา ๕๙ - ๖๐  และอนุมัติรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๙ ซึ่งหลังจากนี้จะนำรายชื่อเข้า ครม.และ กห.ออกคำสั่งให้เป็นนักศึกษาต่อไป คาดว่าจะประกาศรายชื่อในเร็วๆ นี้


 

 ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.