ReadyPlanet.com
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๙

ยินดีด้วยครับ

กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ผู้ผ่านการพิจารณาเป็นนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ จำนวน ๒๘๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ระยะเวลาศึกษา ต.ค.๕๙ ถึง ก.ย.๖๐

คลิกดูรายชื่อที่นี่

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ. (๓๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๒๐๐)

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.