กิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช" 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช" ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ วปอ.และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติ ๗๐ ปี และนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เส้นทาง วปอ. วิภาวดี ดินแดง สุทธิสาร วปอ. ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน ๕๔,๔๐๗,๐๐๐ บาท


 

 

 ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.