ReadyPlanet.com
เมื่อ วันที่ 10 ต.ค. 59 พล.ท. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ กับนักศึกษา วปอ.58 ออกรายการเดินหน้าประเทศไทยเวลา 18.00 น. article
ข่าวบริการ/ประชาสัมพันธ์

คลังยุทธศาสตร์ article
ข้อร้องเรียน
วีดิทัศน์รายวิชายุุทธศาสตร์ชาติ
กพร.
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา article
การดำเนินงานตาม "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันภาษากองทัพไทย
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
อาการผู้ป่วยโควิด - 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ facebook
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผอ.วปอ.สปท. กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท. article
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท. หลังจากนั้น รมช. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ พร้อมบร article
วันที่ 8 พ.ย.59, เวลา 13.00 น. - 15.00 น. : ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ Mr.Brian Eyler, Southeast-Asia Director, Stimson Center, DC ผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Economic Development and Security Outlook Approach to the Southern Economic Corridor, Asian Mainla article
วันที่ 4 พ.ย.59 ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.59 ศึกษากิจการและฟังบรรยายสรุปพร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการร่วมทางเรือของ กร. ณ เรือรบหลวงอ่างทอง article
วันที่ 3 พ.ย.59 รอง ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ศึกษากิจการและฟังบรรยายสรุปจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และอู่เรือราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ณ หอประชุม นย. และฟังบรรยายสรุปจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และกิจกรรมปล่อยเต่าลงทะเล article
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 14.00 น. ผอ.วปอ.สปท. นำข้าราชการ วปอ.ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับ วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ article
วันที่ 2 พ.ย.59 : ช่วงเช้า ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ฟังบรรยายสรุป หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) และ จว.ลพบุรี และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ นสศ. และในช่วงบ่าย ฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ สถาบันเทคโนโลยี article
วันที่ 1 พ.ย.59 เวลา 18.15 น. ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เวลา 19.30 น. ฟังบรรยายสรุปจาก ผวจ.อยุธยา และประธานหอการค้า จว.อยุธยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ article
วันที่ 1 พ.ย.59 : ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เดินทางดูกิจการศูนย์การทหารม้า จว.สระบุรี รับฟังการบรยายสรุปภารกิจของ ศม. มทบ.18 และ จว.สระบุรี โดย ผบ.ศม. รอง ผบ.มทบ.18 และ ผวจ.สระบุรี พร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการของทหารม้า article
วันที่ 31 ต.ค.59 : ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคปฐมนิเทศ เริ่มต้นที่ จังหวัดราชบุรี รับฟังการบรยายสรุปภารกิจพร้อมชมการสาธิตของทหารช่าง ภาคบ่ายเป็นการดูกิจการและชมการสาธิตทางยุทธวิธีของศูนย์การทหารราบ article
วันศุกร์ ที่ 28 ต.ค. 59 ผอ.วปอ.สปท.พร้อมด้วยข้าราชการ วปอ. และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวม 2 กิจกรรม article
วันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 น. ในวาระครบสัตตมวารที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ผอ.วปอ.ได้นำคณาจารย์ ข้าราชการ และ นศ.วปอ.59 ถวายอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ article
การบรรยายพิเศษเรื่อง Defence Engagement โดย RADM Simon Ancona, Assistant Chief of the Defence Staff Defence Engagement กองทัพสหราชอาณาจักร article
การดูกิจการ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ article
วันที่ 13 ต.ค.59 : ผอ.วปอฯ .นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ดูกิจการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทรวงกลาโหม article
วันที่ 12 ต.ค.59 : ผอ.วปอ.นำคณาจารย์และ นศ.วปอ.59 เดินทางดูกิจการ ณ บก.ทร. และ บก.ทบ. article
เมื่อ วันอังคาร ที่ 11 ต.ค.59 : นศ.วปอ.59 ดูกิจการหน่วยงานใน กทม.วันที่ 2 ณ กรมชลประทาน article
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 59 : ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์และ นศ.วปอ.59 เดินทางดูกิจการภาคการปฐมนิเทศ article
คำแถลงการณ์ นรม.และ หน.คสช. ๑๐ ส.ค.๕๙
สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. วันลงประชามติคือ ๗ ส.ค.๕๙
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 12-22 พ.ค.59 article
โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ๒๕๕๙
นาฬิกาที่ระลึก ๖๐ ปี วปอ.
Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ รวมภาพกิจกรรม
Defense & Security 2015
"BEST" คติพจน์ กระทรวงกลาโหม