การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
  • เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  พลเอก สมพงศ์  มุกดาสกุล  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลอากาศเอก สุรศักดิ์  มีมณี  ที่ปรึกษาด้านแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  ในการบรรยายดังกล่าวได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ภายในบริเวณอาคารหอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

   
   
   
   

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.