นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) article

  พลตรี พหล  แก้วพรรณนา  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะนักศึกษ วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.