คณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมเยือน วปอ. article

วันพุธที่ 3 พ.ค.60 เวลา 0930 ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ Brig. Syed Hussain และคณะจาก National Security and War Course, National University of Pakistan โดยคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.ฯ เรื่อง การจัดการศึกษาของหลักสูตร วปอ.สปท. และ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศศย.สปท. เกี่ยวกับ Asean ในขณะเดียวกัน  คณะจากปากีสถานได้แนะนำประเทศปากีสถานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งมี นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 (มิตรประเทศ) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วย และเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดการศึกษาของ วปอ.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.