การบรรยายพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์ article
  • Mr. Devadas Krishnadas
    Chief Executive Officer, Future-Moves Group's (FMG), Singapore
    บรรยายพิเศษ เรื่อง Foresight Strategy Formulation and Implementation

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.