กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ article

 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ หน้าอาคารทำการ วปอ. เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.