ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx 59) article

       เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ทำพิธีเปิดการฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์ระดับชาติ (NDCEx59) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.