พิธีมอบทุนการศึกษา article

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วปอ.สปท. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียน ๑๒๒ อาคารทำการ วปอ.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.