คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศไนจีเรีย เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (National Defence College of Nigeria) เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารสถาบัน ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท. โดยมี ผอ.วปอ.สปท. เป็นประธานในการต้อนรับ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.