คณะ วปอ.ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article

เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการต้อนรับ Mr. Yoshiaki SAKAGUCHI ผอ.วปอ.ญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นนโยบายป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.