การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ) article

  

         เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษามิตรประเทศทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.