รอง ผบ.ทสส.อต. เข้าเยี่ยมชม วปอ.สปท. article

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พล.ร.ท. Ray Griggs,Ao,CSC,RAN รอง ผบ.ทสส.อต. และคณะเข้าเยี่ยมชม วปอ.สปท. และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง "Regional Cooperation for Maritime Security" ให้แก่ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.