กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ วปอ.สปท.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ บก.สปท. ณ วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว




ข่าวสารสถาบัน




TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.