วปอ.กองทัพบังกลาเทศ article

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตร วปอ.กองทัพบังกลาเทศ ซึ่งนำคณะโดย Lt. Gen. Chowdhury Hasan Sarwardy, BB, SBP, BSP, Ph.D. ผอ.วปอ.กองทัพบังกลาเทศ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.สปท. ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.