การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ article

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ประธานสภา วปอ.  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.