วปอ.เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ คณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตร วปอ.เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง "การจัดการศึกษาของหลักสูตร วปอ." และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.