พิธีปิดการศึกษา article

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.