กำหนดการและการลงทะเบียนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
วันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๐

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

**************************

 

 • คลิ๊กที่นี่  ดูตารางเวลาการซักซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

 • การส่งแบบตอบรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ  มี 2 ทางเลือก คือ
  คลิ๊กที่นี่  เพื่อส่งแบบตอบรับอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
  คลิ๊กที่นี่  เพื่อ Donwload แบบฟอร์มตอบรับ 
  ทางโทรสาร หมายเลข  ๐ ๒๒๗๗ ๒๖๕๐ (อัตโนมัติ  ๒๔ ชม.)
 • กรุณาส่งแบบตอบรับฯ   ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย.๖๐

  รายละเอียดเพิ่มเติม
      กรุณาติดต่อ  กองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ โทร ๐ ๒๖๙๑ ๙๓๙๓, ๐๖ ๕๖๒๘ ๕๐๙๔ (น.อ. วันชัย  แปลงศรี) 

 

 

**********************************************

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.