การเดินทางดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) article

  การเดินทางดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) ของคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยายสรุปและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยายสรุปและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของกรมการทหารช่าง ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง "การนำนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน ปัญหาและอุปสรรค" พร้อมชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยายสรุปและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ ศป. ศบบ. พล.ป. และ ศอว. ศอพท. ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง"การนำนโยบายของรัฐสู่ประชาชน ปัญหาและอุปสรรค" พร้อมชมสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี

 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับฟังการบรรยายสรุปและชมสาธิตการปฏิบัติการทางทะเล (เรือหลวงจักรีนฤเบศร) ของ กร. นย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.