อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.