ReadyPlanet.com
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาarticle

 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พิธีปิดการศึกษาarticle

 พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑

การแถลงผลการศึกษาarticle

การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

การประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 การประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓

งานประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบันarticle

 งานประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบันครั้งที่ ๑๐

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle

 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์article

 พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ แก่นักศึกษา วปอ.๖๑

วปอ.บังกลาเทศ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปarticle

 คณะผู้แทน วปอ.บังกลาเทศ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ วปอ.สปท.

ประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒article

 การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.