คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ร่วมวานพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 ผอ.วปอ. และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๕๘ อาทิ จีน เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย/สิงคโปร์ 

ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘

พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ ผบ.ทสส. กรุณาบรรยาย วิชา ป-๒ บทบาทของกองทัพในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ให้แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม

พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

ดร.วิษณุ  เครืองาม รอง นรม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม 

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง

กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (วัดลิงขบ) เขตบางพลัด กทม. 

การดูกิจการศูนย์การทหารม้า

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี หนึ่งในการศึกษาภาคการปฐมนิเทศ 

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด

 พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัดระหว่าง ๒ - ๖ พ.ย.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘

 นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ต.ค.๕๘ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

หน้า 10/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.