คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๐article
สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
วปอ. แห่งอนาคต (๑๐๐ ปี) NDC : (In the) 100 year

 ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา วปอ.๖๐ ปี ๒ ก.พ.๕๘ มีบทความจากท่านผู้อำนวยการครับ

การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

 การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด (ภาคทหาร) ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557article

 การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557

วปอ.57 ดูงาน กทม.การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557article

 การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557

ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม วปอ.ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article

 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557article

 วปอ.สปท. ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สมาคม วปอ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กทม. เมื่อ 16 ต.ค.57 เวลา 14.00

การรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรarticle

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57

วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนาarticle

 วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา

หน้า 13/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.