คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

แจ้งกำหนดการ/การแต่งกาย การปฏิบัติก่อนเข้ารับการศึกษา และวันรายงานตัว

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.๕๖, ปรอ.๒๖ และหลักสูตร รุ่นที่ ๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายหทารรับราชการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘๙ นาย ตามรายชื่อ คลิกคำสั่ง

ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ การสถาปนา วปอ.สปท.article

มิติใหม่ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ ของการสถาปนา วปอ.สปท. รวมกันเป็นหนึ่ง และความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.บูรพา

การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖ - ๕๗

เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผบ.ทสส./รองประธาน สภา วปอ. ปฏิบัติหน้าที่สภา วปอ. กรุณาเป็นประธานการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปี ๔๖ - ๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร วปอ.ฯ

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘article

(ปิดรับสมัครแล้ว) วปอ.ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ โดยเปิดหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๗ จากทุกภาคส่วน ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๒ ก.ค.๕๗

งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ปี ๕๗

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง ระหว่าง 6 - 8 พ.ค.57 ณ พื้นที่ สปท.

การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ใน ๖ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๕๐๐ ณ เวทีใหม่สวนอัมพร

การบรรยายพิเศษโดย ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗ นายจอน แจ มัน ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ และเทคโนโลยีสู่เวทีโลก

หน้า 13/20
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.