คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

 การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด (ภาคทหาร) ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557article

 การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557

วปอ.57 ดูงาน กทม.การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557article

 การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557

ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม วปอ.ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article

 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557article

 วปอ.สปท. ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สมาคม วปอ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กทม. เมื่อ 16 ต.ค.57 เวลา 14.00

การรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรarticle

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57

วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนาarticle

 วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖article

วปอ.สปท. จัดการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของ นศ.วปอ.๕๖ ร่วมกับ นศ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนศ.วิทยาลัยการทัพ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี/หน.คสช./ผบ.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน

แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

แจ้งกำหนดการ/การแต่งกาย การปฏิบัติก่อนเข้ารับการศึกษา และวันรายงานตัว

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.๕๖, ปรอ.๒๖ และหลักสูตร รุ่นที่ ๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.

หน้า 13/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.