คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 วปอ.57 ดูงาน กทม.การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557article

 การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557

ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม วปอ.ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article

 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557article

 วปอ.สปท. ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สมาคม วปอ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กทม. เมื่อ 16 ต.ค.57 เวลา 14.00

การรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรarticle

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57

วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนาarticle

 วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖article

วปอ.สปท. จัดการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของ นศ.วปอ.๕๖ ร่วมกับ นศ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนศ.วิทยาลัยการทัพ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี/หน.คสช./ผบ.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน

แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

แจ้งกำหนดการ/การแต่งกาย การปฏิบัติก่อนเข้ารับการศึกษา และวันรายงานตัว

พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.๕๖, ปรอ.๒๖ และหลักสูตร รุ่นที่ ๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายหทารรับราชการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘๙ นาย ตามรายชื่อ คลิกคำสั่ง

หน้า 14/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.