ReadyPlanet.com
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review

 เป็นเอกสารทางวิชาการที่ วปอ.สปท. จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาส วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี เพื่อให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้มีเวทีในการ นำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่างๆ ใน รูปแบบของบทความท่ีเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.

๑๖ ก.พ.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนายทหารนักเรียนจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองทัพสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The Joint Command and Staff College fo the United Arab Emirates) ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ.ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58

 ผอ.วปอ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)" ของ นศ.วปอ.58 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.นครนายก 

ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ

 พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการฝ่ายบริหารจาก กห.อด. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วปอ. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ 

คืนสู่เหย้า วปอ.๖๑ ปี

เมื่อค่ำวันที่ 2 ก.พ.59 : วปอ.พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่า วปอ. และ นศ.วปอ.ทุกรุ่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสังสรรค์ประจำปี หรืองานคืนสู่เหย้า วปอ.61 ปี และถือโอกาสต้อนรับ นศ.วปอ.58 อย่างเป็นทางการ

 

กิจกรรมวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี

 เมื่อ ๒ ก.พ.๕๙ พล.อ. สุภกิจ นุตสถิตย์ ผบ.สปท. พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๒ รูป และร่วมพิธีสงฆ์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร วปอ. 

การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด

นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ หมู่นกเค้าแมว  ได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพรินท์เตอร์ เพื่อใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตและงานสืบค้นข้อมูลทางวิชาการของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙

 เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๐๓๐ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ 

การบรรยายพิเศษ HA / DR

การบรรยายพิเศษให้กับ นศ.วปอ.มิตรประเทศ เรื่อง Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR) เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องบรรยาย ๑๒๑ เป็นพื้นฐานการทำ Supporting Strategy ของ นศ.ต่างชาติ

การดุกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการฯ พื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง 11 - 17 ม.ค.59 เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ตามโครงการและหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้คณะนักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วย

หน้า 14/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.