ReadyPlanet.com
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองฯ

 เมื่อ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๕๘ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ได้ร่วมกันสัมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม

นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 นศ.ต่างชาติ (วปอ.๕๘) ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๓๑ ธ.ค.๕๘ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๔ - ๒๐ ธ.ค.๕๘ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ร่วมวานพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 ผอ.วปอ. และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

หน้า 15/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.