คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

 เมื่อ ๑ ต.ค.๕๕ พล.อ.ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ผอ.วปอ.ฯ ท่านเดิม ส่งมอบการบังคับบัญชาให้แก่ พล.ท.ชาตรี  ช่างเรียน ผอ.วปอ.ฯ ท่านใหม่

รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕

มีการแก้ไข ยศ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ (ต.ค.๕๕) แล้ว

กฐินพระราชทาน ปี 2555

ทอดถวาย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตพางพลัด กทม.ใน พฤ.๑๕ พ.ย.๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมกัน

โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ (ชั้นนายพล ต.ค.๕๕)

พิธีปิดการศึกษา นศ.วปอ.2554

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ พล.อ.อ.สุกำพล  สุวรรณทัต รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 

การรับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวของ นศ.วปอ.๒๕๕๕

 ข่าวสารสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็น นศ.วปอ.๒๕๕๕ (วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ และ วปม.รุ่น ๖) 

วปอ.บังคลาเทศ เยี่ยมชม วปอ.ไทย

 คณะ นศ.วปอ.บังคลาเทศ ดูกิจการ วปอ.ไทย เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๕ 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕

 เมื่อ ๔ ก.ย.๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕ 

พิธีพระราชทานปริญญาับัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มรัฏฐาภิรักษ์แก่นักศึกษา วปอ. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๕ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี วปอ.ปี ๒๕๕๕

 ขอเิชิญร่ามแข่งขันกอล์ฟประเพณี วปอ.ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๕ ส.ค.๕๕ ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับฯ 

หน้า 16/20
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.