คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 วิทยากรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ

พล.ต.หง เสี้ยว ตง รอง ผอ.สำนักการเมือง มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กรุณาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สปจ. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๕ ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.

งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย

 พล.อ.ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเลี้ยงสังสรรให้แก่ นักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๕ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

การพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ , ๒๕๕๓

ขอความกรุณาผู้ำสำเร็จการศึกษาทุกท่านตอบแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีภายใน ๑๐ พ.ค.๕๕
โปรดระบุตำแหน่งปัจจุบันเพื่อสรุปแจ้งกองงานส่วนพระองค์

ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ (วปอ.๒๕๕๕)

 วปอ.ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๕๕ - ๕๖ ประกอบด้วย วปอ.๕๕ ปรอ.๒๕ และ วปม.๖ ท่านสามารถดาวโหลดคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้ว กำหนดส่งใบสมัครภายใน ๓๑ พ.ค.๕๕

งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕

  เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี ๕๕ โดยมีพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดชื่น อนุรักษ์ประเพณีไทย ชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้าครับ  

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ภริยา ผอ.วปอ.ฯ

 ด้วยภริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เสียชีวิต มีกำหนดการอย่างไรคลิกเลย

นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ

วปม.๕ รับการฝึกผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ มี.ค.๕๕

ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕

 ๙ มี.ค.๕๕ พล.อ.เผด็จการ  จันทร์เสวก ผบ.สปท.กรุณาบรรยายให้แก่นักศึกษา วปม.๕ ในหัวข้อ "แนะนำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)"

พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕

พล.อ.สุกำพล  สุวรรทัต รมว.กห./ประธานสภา วปอ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปม.๕ เมื่อ ๑ มี.ค.๕๕ เวลา ๑๑๐๐ 

วันสถาปนา วปอ.๕๗ ปี

เมื่อ ๒ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๗๓๐ อดีต ผอ.วปอ.สปท. ศิษย์เก่า และผู้บังคับชา รวมทั้งข้าราชการ วปอ.ฯ ร่วมกันตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๕๗ ปี ทั้งนี้ได้มีการบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่อดีต ผอ.วปอ.ฯ และ้ข้าราชการผู้ล่วงลับ

หน้า 19/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.