คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย

 พล.อ.ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเลี้ยงสังสรรให้แก่ นักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๕ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

การพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ , ๒๕๕๓

ขอความกรุณาผู้ำสำเร็จการศึกษาทุกท่านตอบแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีภายใน ๑๐ พ.ค.๕๕
โปรดระบุตำแหน่งปัจจุบันเพื่อสรุปแจ้งกองงานส่วนพระองค์

ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ (วปอ.๒๕๕๕)

 วปอ.ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๕๕ - ๕๖ ประกอบด้วย วปอ.๕๕ ปรอ.๒๕ และ วปม.๖ ท่านสามารถดาวโหลดคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แล้ว กำหนดส่งใบสมัครภายใน ๓๑ พ.ค.๕๕

งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕

  เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี ๕๕ โดยมีพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดชื่น อนุรักษ์ประเพณีไทย ชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้าครับ  

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ภริยา ผอ.วปอ.ฯ

 ด้วยภริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เสียชีวิต มีกำหนดการอย่างไรคลิกเลย

นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ

วปม.๕ รับการฝึกผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ มี.ค.๕๕

ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕

 ๙ มี.ค.๕๕ พล.อ.เผด็จการ  จันทร์เสวก ผบ.สปท.กรุณาบรรยายให้แก่นักศึกษา วปม.๕ ในหัวข้อ "แนะนำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)"

พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕

พล.อ.สุกำพล  สุวรรทัต รมว.กห./ประธานสภา วปอ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปม.๕ เมื่อ ๑ มี.ค.๕๕ เวลา ๑๑๐๐ 

วันสถาปนา วปอ.๕๗ ปี

เมื่อ ๒ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๗๓๐ อดีต ผอ.วปอ.สปท. ศิษย์เก่า และผู้บังคับชา รวมทั้งข้าราชการ วปอ.ฯ ร่วมกันตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๕๗ ปี ทั้งนี้ได้มีการบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่อดีต ผอ.วปอ.ฯ และ้ข้าราชการผู้ล่วงลับ

การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทสส.

 พลเอก ธนะศักดิ์    ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา วปอ.รุ่นที ๕๔ และ ปรอ.รุ่นที่ ๒๔ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๕ 

หน้า 19/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.