คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 



กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติarticle

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

การบรรยายพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์article

Mr. Devadas Krishnadas
Chief Executive Officer, Future-Moves Group's (FMG), Singapore
บรรยายพิเศษ เรื่อง Foresight Strategy Formulation and Implementation

คณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมเยือน วปอ.article

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้การต้อนรับคณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"

การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"

การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙

พลตรี นพดล  มังคละทน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (คลิ๊ก เพื่อชมอัลบั้มภาพ)

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาของ วปอ.article

คลิ๊ก เพื่อชมอัลบั้มภาพ

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17)article

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

 อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย"  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ

คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย

หน้า 5/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]



TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.