คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

 อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย"  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ

คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย

รมว.กห. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดูงาน วปอ.ฯ

พลเอก โง ชวน หลิก (Ngo Xuan Lich) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ฟังการบรรยายสรุปและดูกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ข่าวสารกิจกรรมการดูงานภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙

 ข่าวสารกิจกรรมการดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ก.พ.๖๐

งานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๒ ปี

ภาพ  งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบ ๖๒ ปี

การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สทป.  บรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และจัดแสดงนวัตกรรมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และโครงการวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ ณ อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วปอ.

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯarticle

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ วปอ.รุ่นที่ ๕๙

 การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙

หน้า 6/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.