การดำเนินงานตาม "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 การดำเนินงานตาม "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ.วปอ.ฯ นำ น.ศ.วปอ.รุ่นที่ 59 สักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.ค่ายวชิราวุธarticle
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผอ.วปอ.สปท. กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.article
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท. หลังจากนั้น รมช. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ พร้อมบรarticle
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.