เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวารสารัฏฐาภิรักษ์

 

   

 

                              มีขั้นตอนดังนี้

1. สมัครเป็นสมาชิก  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

   (คลิ้กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สมัครสมาชิก)

2. ส่งบทความที่ต้องการลงในวารสารรัฏฐาภิรักษ์ ในระบบ TCI

   (คลิ๊กดูขั้นตอนการส่งบทความในระบบ TCI)
วารสารรัฏฐาภิรักษ์
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.