คลังภาพ / Photo Gallery > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดับเข็มรัฏฐาภิรักษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดับเข็มรัฏฐาภิรักษ์

ภาพประทับใจสำหรับนักศึกษาและข้าราชการ วปอ. เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.