คลังภาพ / Photo Gallery > Hand book + NDC Building photo

Hand book + NDC Building photo

รูปที่ กพศ.ฯ ได้รับการสนับสนุนมาจาก ผคศ.กอก.ฯ สามารถนำไปทำสไลด์พาวเวอพอยท์ การทำรูปประชาสัมพันธ์ (จอ LCD) การทำหน้าปกเอกสาร หรือทำภาพ desktop ตามชอบ นอกจากนี้มีปกเอกสารต่างๆ ของ บก.ทท.ด้วย เช่น แผนยุทธศาสตร์ ฯ  แบ่งปันเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ครับ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.