ReadyPlanet.com
dot dot

อัลบั้มรูป > การฝึกลูกเสือ (นศ.วปอ.๒๕๕๓)

การฝึกลูกเสือ (นศ.วปอ.๒๕๕๓)

ตามที่ นศ.วปอ.๒๕๕๓ ไปฝึกเข้ารับการฝึกผู้บังคับบัญชาลูกสือขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ต.ค.๕๓ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นั้น   กพศ.วปอ.ฯ ได้รับรูปภาพชุดแรกจาก กกศ.ฯ เป็นการปฏิบัติใน ๒ วันแรก หลังจากนี้จะนำภาพสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง 


ระบบจัดการศึกษา [เฉพาะศิษย์ วปอ.และคณาจารย์]
bulletติดต่อฝ่ายสนับสนุนไอที
ระบบ Mil-Doc ผ่านเครือข่าย บก.ทท.
ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ทางทหาร
dot

dot
dot
dot
dot
dot


Follow me >>>


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.

  เกี่ยวกับเรา/About us
VDO Presentation
ประวัติ
วิสัยทัศน์
เครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์
ผังการจัด
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
อดีตผู้บังคับบัญชา
งานวิชาการ/Academic Papers
ยุทธศาสตร์ชาติ
สัมมนาวิชาการ ๖ สถาบัน
บทความวิชาการ
บทคัดย่อเอกสารวิจัย
ผลการสัมมนา
ผลการถกแถลง
กระดานข่าว/เว็ปบอร์ด
ห้องรับแขก
ห้องกาแฟ
ห้องพักอาจารย์

สารสนเทศ/NDC Info
กำหนดการศึกษา
ข้อมูลเพื่อนักศึกษา
เอกสารการบรรยาย
การประเมินต่างๆ
เอกสารการเดินทาง
การทำรายงาน
การทำเอกสารวิจัย

ติดต่อ/Contact Us
ที่อยู่ Address
หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่ Map
Facebook
Twitter

 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Address : 64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0 2691 9341-5 Fax : 0 2276 2111 Email : info@thaindc.org Website : http://www.thaindc.org