คลังภาพ / Photo Gallery > การสอบ นศ.วปอ.๒๕๕๓

การสอบ นศ.วปอ.๒๕๕๓

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๔ นศ.วปอ.๒๕๕๓ เข้าทำการสอบวิชายุทธศาสตร์ ตามนโยบาย ผบ.สปท.เพื่อทบทวนความรู้ระหว่างกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษา


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.