คลังภาพ / Photo Gallery > 5 ส

5 ส

5 ส เป็นกระบวนการที่เป็นพื้นฐานในการทำงานของทุกๆหน่วยงาน นับได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการการเพิ่มผลผลิตก็ได้ การมีรากฐานที่มั่นคง จะทำให้กระบวนการอื่นๆที่ตามมาง่ายขึ้นมาก


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.